PHOTONIS, dört farklı Görüntü Yoğunlaştırıcı Tüp ile profesyonel kullanıcılara üstün gece görüş kabiliyeti sağlamaktadır. Tüplerde performans kriteri ölçümünün en önemli değerlerinden biri Figure of Merit yani FOM değeridir. (Sinyal Gürültü Oranı çarpı Çözünürlük). PHOTONIS tüp modelleri aşağıdaki gibidir.


XD4 FOM 1600 Max

XR5 FOM 1800 Max

G4 FOM 2200 Max

G4+ FOM 2300 Min


Bu noktada son kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılan ve çok karıştırılan bir husus 2. jenerasyon, 3. jenerasyon farkıdır. 2. Jenerasyon tüpler 1970li yıllarda ortaya çıkmıştır. "3. jenerasyon" modeller ise 1980li yıllarda ortaya çıkmış ancak yeni bir jenerasyon değildirdir ve tamamen ticari bir isimdir. Üretim teknolojisi Gen 2 tüplerden farklı olduğu için o zamanki üreticile tarafından pazarlama amacıyla 3. Jenerasyon şeklinde piyasaya sunulmuştur.


PHOTONIS XD-4 tüpler GEN3 teknolojisinden yaklaşık 10 yıl sonra, XR5 tüpler 2000li yılların başında, 4. jenerasyon olarak adlandırabileceğimiz G4 tüpler 2010larda ve sonra olara G4+ son yıllarda kullacılara sunulmuş ve bir çok açından Gen3 tüplere üstünlük sağlayan teknolojilerdir.


Dikkat edilmesi gereken diğer kritik konular hale (halo) boyutları ve ani parlamalara karşı kullanıcıyı koruyan "auto gating" özellikleridir. Her iki konuda da PHOTONIS tüpler rakiplerine karşı üstünlük sağlamaktadır.


Ekteki dosyalarda Gece Görüş Teknolojisi detaylı olarak açıklanmıştır.

XD4
XR5
4G
4G+
     Development-of-Night-Vision.pdf
     Halo.pdf
     Night Vision Guide small-1.pdf
Tüm Hakları Saklıdır 2021® DEKA Teknoloji Ltd. Şti.